Dikter i Skolbiblioteket

Varje vår har vi en utställning med dikter i skolbiblioteket. Alla elever på skolan skriver en dikt var på ett tema. Detta år var temat Världens barn. Elever från Elevrådet och Bokrådet röstar sedan fram skolans 5 bästa dikter och dessa får pris på skolavslutningen.