Klätterställning bakom Bamba Gungor och klätterställning vid Bamba Gungor och sandlådor bakom Boken Leksaker som används på skolgården

Skolgårdens lekytor

Vi har många olika lekytor på vår skola, både för de yngre och äldre eleverna. Vi är ute i alla väder så vårt önskemål är att ni skickar med kläder efter väder.