Om oss

Skolan har cirka 440 elever fördelade på 22 klasser. Eleverna går till största del åldersblandat i F-1 och därefter åldershomogent från årskurs 2-6.

Vår skola ligger i ett lugnt och trivsamt grönområde mitt emellan Stormgatan och Guldgubbegatan. Det finns inga stora trafikerade vägar nära skolan. Skolan är byggd 1962. Det finns en multiarena i anslutning till skolgården. Härifrån har vi, inom promenadavstånd, både teater, bibliotek och biograf. Dessutom har vi nära till både skog och hav.

Vi har sex fritidshem och en fritidsklubb. Vi erbjuder elever som behöver omsorg före och efter skoltid en trygg och meningsfull fritidsaktivitet.

Tingbergsskolan är uppdelad i två enheter. Tingbergsskolan A/C där Anna-Karin Källén är ansvarig rektor och Tingbergsskolan B där Petra Aadland är ansvarig rektor.

På Tingbergsskolan arbetar vi för att alla elever skall känna trygghet och arbetsglädje. Naturligtvis utgår vi från varje elevs personliga behov och förutsättningar.

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling.

Praktiskestetiska ämnen sker i skolans lokaler. Idrottslektionerna sker även i närliggande grönområden, simhall och idrottsarenor.

Skolan har ett väl fungerande skolbibliotek i huvudbyggnaden där våra elever regelbundet varje vecka får träffa skolbibliotekarien. Eleverna har tillsammans med skolbibliotekarien boksamtal, boktips och källkritik.

Vi arbetar aktivt med IKT/MIK i vårt dagliga arbete med eleverna. För att möta framtidens utmaningar arbetar vi med aktuell teknik och speglar samhällets utveckling på nätet. IKT står för Information, Kommunikation och Teknik.

På vår skola strävar vi efter att få in kultur och Skapande skola i undervisningen. Exempel på detta kan vara författarbesök, teater, bio, keramik, dans och andra kulturella uttrycksformer.