Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Tingbergsskolan
På Tingbergsskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog kurator, talpedagog, speciallärare,specialpedagog och elevkordinator.Teamet leds av rektor.

Skolsköterska och skolläkare
På Tingbergsskolan har vi en skolsköterska Eva Thulin.Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov. Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan (länk till http://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Elevhalsa/