Foto: Jessica Nordlund Leksaker som används på skolgården

Fritidshem

Det finns sex fritidshem och en fritidsklubb på Tingbergsskolan. På fritidshemmen går barn i åldrarna förskoleklass upp till andra klass. Man kan välja att gå på fritidsklubb ifrån tredje klass upp till sjätte.

Tingbersskolans fritidshem och fritidsklubb lägger stor vikt vid socialt samspel, kommunikation och respekt.
Ur allmänna råd för fritidshemmet:
" Att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande. Fritidshemmet/fritidsklubb är en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser."
"Fritidshemmets/fritidsklubbens verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och idintitet utvecklas i samspel med andra."

Värdegrundsarbetet är något som är ständigt pågående. I det sociala samspelet tränas barnen i att hantera konfliktlösning och ansvar är ett återkommande begrepp bland vuxna och barn. På fritidshemmen/fritidsklubben tränas barnen i att ta eget ansvar och tänka själva.