Organisation

Tingbergsskolan är indelad i två skolenheter; Tingbergsskolan A/C och Tingbergsskolan B.

Tingbergsskolan A/C
Till skolenhet Tingbergsskolan A/C hör klasserna Aspen F1, Rönnen F1, 2A, 3A, 5A och 6A samt 1C, 2C, 3C, 5C och 6C. För dessa klasser är Anna-Karin Källén ansvarig.

Tingbergsskolan B
Till skolenhet Tingbergsskolan B hör klasserna Granen F1, Tallen F1, Kastanjen, 2B, 3B, 4B, 5B och 6B. För dessa klasser är Petra Aadland ansvarig.

Pedagogiskt område Centrum
Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef.

Tingbergsskolan A/C och Tingbergsskolan B ingår i pedagogisk enhet Centrum. Ansvarig verksamhetschef för Centrum är Maria Eriksson.

På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.