Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Enligt Barn- och elevskyddslagen ska alla skolor främja barns och elevers lika rättigheter och aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och kränkningar. Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt är den skyldig att agera. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år.

Inom skolan accepteras inte kränkningar, oavsett var det sker. Det står både i skollagen och läroplanen. Kränkningar kan även vara ett brott enligt brottsbalken. Om kränkningarna har samband med kamratrelationer på skolan kommer skolan att arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan 2017-2018

Likabehandlingplan 2017-2018 utvärdering och mål

Viktigt med samarbete mellan skola och hem

Många ungdomar är aktiva på olika sociala nätverk, till exempel Facebook, Instagram, Youtube och olika bloggar. Det är viktigt att skola och föräldrar tillsammans arbetar förebyggande för att elever/barn ska använda olika media på ett bra sätt. Vuxna både hemma och i skolan måste prata med barnen om det allvarliga i att delta i kränkningar via nätet.

Via länken hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du nu har frågor.

Mobbning och trygghet