Föräldrainflytande

På Toråsskolan finns ett föräldraråd där representanter från olika klasser träffas regelbundet och även har möten med skolledningen.