informationsmöte inför val av skola för förskoleklass läsåret 2021-2022

Välkomna till Toråsskolan på informationsmöte angående val av skola för förskoleklass läsåret 2021-2022. Mötet hålls onsdag 21 oktober klockan 17.30 i Toråsskolans bamba.

Hälsningar
Skolledningen på Toråsskolan