Bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande.
På Toråsskolans bibliotek finns både facklitteratur och skönlitterära böcker från förskoleklass till klass 9. Biblioteket används även av lärarna som studierum för elever som behöver söka information. Biblioteket är i huvudsak öppet på förmiddagarna.