Fritidshem

På Toråsskolan finns sex fritidshem samt en fritidsklubb. Här erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid. Elever från årskurs fyra till sex är välkomna till fritidsklubben.