Organisation

Toråsskolan är en F-9 skola där ca 780 elever går. F-4 bildar en organisation med en rektor och 5-9 bildar en organisation med en rektor. F-1 klasserna är åldersblandade och från åk 2 är klasserna åldershomogena. Varje klass har ett lärarlag som är knutet till elever och man har ett eget klassrum där man har den mesta av sin undervisning. På Toråsskolan finns fritidsverksamhet från 6-12 år.

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbning. Det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sina barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill även ge eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Pedagogiskt område Norr

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef. Toråsskolan ingår i pedagogiskt område Norr.

På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola