Studie- och yrkesvägledning

Min arbetsuppgift som studie- och yrkesvägledare är att vägleda elever inför framtida utbildnings- och yrkesval. Jag finns på skolan regelbundet.
Elever och föräldrar kan också träffa studie- och yrkesvägledare på Drop-in, måndagar kl 16-18, på Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka.
Karriärvägledning är en process som pågår under lång tid. För att göra ett väl genomtänkt val behövs kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativ som finns. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen där samtalet står i fokus.
Välkommen att kontakta mig!

Studie- och yrkesvägledare Maarit Hassel
Telefon: 0300-83 40 00
E-post maarit.hassel@kungsbacka.se