Om våra profiler och ansökan till profilklass

Varlaskolan har möjlighet att erbjuda tre profiler från årskurs 7. Dessa är Fotboll, Musik och Bild. Inför start i årskurs 7 söker man till profilklass vid sidan av ordinarie Val av skola.

Aktuellt under våren 2021:

 Musikprofilen har nu möjlighet att erbjuda fler platser i musikprofilen år 7 med terminsstart ht 2021

Är du intresserad? Klicka här

 ______________________________________________________

Vi har haft profiler i många år och utvecklar dem tillsammans med elever och lärare. Varje höst har vi informationsmöten om skolan och våra profiler dit alla är välkomna.

När du går profilklass så läser du utökad studieplan, det innebär att du har 120 minuter mer tid i skolan än andra elever. Denna tid är riktad till profilen.

Så söker du till  Varlaskolans profilklasser

Om du är intresserad av att söka till någon av våra profilklasser ska du göra din ansökan på hösten inför nästa läsår. Alla profiler har begränsat antal platser vilket innebär att vi behöver göra ett urval. Urvalet görs genom ett antagningsprov som du blir kallad till efter att din ansökan kommit in. All information om detta skickas till vårdnadshavares mejladress

Tider och datum för ansökan och antagningsprov inför kommande läsårs läggs som en nyhet här på hemsidan. För elever som blir kallade till antagningsprov kommer  detaljerad information till vårdnadshavares mejladress

Blanketter för ansökan

Du gör din ansökan på vår blankett och bifogar ett personligt brev. Observera att ansökan måste skrivas under av bägge vårdnadshavarna. I ditt personliga brev ska du berätta kort om vem du är och varför du vill gå i profilklass. Om du söker flera profiler ska du skriva ett personligt brev per profil.

Ansökningsblanketterna skickas till: 

Varlaskolan, Kungsgatan 10, 434 32 Kungsbacka eller via mejl till

varlaskolan@kungsbacka.se  

Mer information om "Val av skola" i Kungsbacka kommun