Bild

De som går i bildprofil läser 60 minuter ordinarie bild samt 2 extra 60-minuters profillektioner per vecka. Inom bildprofilen arbetar vi med ett friare konstuttryck och specialiserad bildinriktning.

Måleritekniker. Du lär dig akryl, olja, akvarell, mixmedia och självklart tecknandet.

Digitalt skapande Olika film- och fotoredigeringsprogram i dator och studioarbete.

Lera, skulptur, dreja, glasering och bränning.

. Workshop och studiebesök. Vi besöker olika konstutövare och deras ateljéer och har workshop.

. Utställningar och Expo. Årligen ordnar vi utställning och bjuder in besökare.

. Bildanalyser. Förstå bildens betydelse.

Presentation Uppdaterad version!