Fotboll

De som går i fotbollsprofil har två pass om 90 minuter vardera med fotbollsinriktad idrott per vecka samt TVÅ pass om 60 minuter “Idrott och hälsa”.

Fotbollen i grundskolan har en egen kursplan där vi på de fotbollsinriktade idrottspassen skall sträva efter
• Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
• Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
• Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
• Verka för Fair Play i hela skolan.

Presentation - Uppdaterad version! 

Datum för antagning till fotbollsprofil höstterminen 2022