Musikproduktion

Är du intresserad av att skapa musik? Under läsåret 2021-2022 prövar vi en ny profil, Musikproduktion, där eleverna ska få utbildning i att skapa musik digitalt, spela in akustiskt mm. Musikämnet har från hösten 2022 helt nybyggda lokaler med en separat digital studio.

Exempel på innehåll:

  • Inspelning via midi i digital plattform,
  • Inspelning av akustiska instrument,
  • Mixerbord (hur man mixar mm.)
  • Rytmlära,
  • Ackordslära,
  • Låtuppbyggnad,
  • Musikgenres
  • Med mera...