Läsårstider och Varlaskolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

Om det blir studiedagar utöver de kommungemensamma informerar vi om det.