Fler platser till musikprofilen år 7, ht 21

Vi har möjlighet att erbjuda fler platser i musikprofilen till årskurs 7, läsåret 21 22

Vi på Varlaskolan erbjuder tre profiler.
Dessa är musik, fotboll och bild. I profilämnet läser man 120 min extra i ämnet
utöver timplanen för grundskolan.
Lärarna i profilämnet är legitimerade med lång erfarenhet.

Nya fräscha lokaler kommer att stå på plats under våren 2022
som skapar nya spännande möjligheter för musicerande.

Musikprofilen har nu möjlighet att erbjuda fler platser.
Är du intresserad?
Kontakta Helena Klahr , profilansvarig musik
helena.klahr@kungsbacka.se