Information för blivande år 7

På grund av pågående pandemi kommer vi att erbjuda olika datum för information om att gå på Varlaskolan.

Den 14 september håller fotbollsprofilen information över hur det är att läsa denna profil utöver sin ordinarie skolgång. Mötet är i Varlaskolans aula och pågår från kl. 18.00 - 19:30. 

Den 16 september håller musik- och bildprofilerna information över hur det är att läsa dessa profiler utöver sin ordinarie skolgång. Mötet är i Varlaskolans aula och pågår från kl. 18.00 - 19:30. 

Den 23 september klockan 18-19.30 erbjuder vi informationskväll för start blivande årskurs 7. Mötet är i Varlaskolans aula.

Välkomna!