Om oss

Varlaskolan är modern skola i centrala Kungsbacka. Varlaskolan har för närvarande cirka 530 elever i årskurs 7 - 9. Elever och personal är indelade i 4 arbetslag. Skolan abetar med hemkorridorer där elever har huvudelen av sina lektioner, det ger trygghet och kontinuitet med varandra och vuxna. Skolans storlek och organisation innebär mycket goda förutsättningar för skolutveckling och en kontinuitet i undervisningen. Skolan har en mycket hög grad av behöriga lärare vilket är en kvalitetssäkring för elevernas utbildning

 

På sidan Kontakta oss hittar du alla kontaktuppgifter och besöksadress till oss