Barn- och elevhälsa

 Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Varlaskolan

På Varlaskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

På Varlaskolan arbetar vi aktivt för att skapa trygghet och studiero. Alla som arbetar på skolan har ansvar för detta men vi har även ett Trygghetsteam som arbetar med ett helhetsperspektiv kopplat till elevhälsan. 

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida för elevhälsan

Skolsköterska och skolläkare

På Varlaskolan finns en skolsköterskerska.Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan