Barn- och elevhälsa

 Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Varlaskolan

På Varlasskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska psykolog kurator och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.
Elevhälsoteamet träffas varje vecka för uppdatering av elevhälsan. Dessutom träffar elevhälsoteamet varje arbetslag en gång per månad enligt ett rullande schema.

På Varlaskolan arbetar vi mot mobbning med hjälp av bl.a. kamratstödjare. Kamratstödjarteamet består av ett antal vuxna från de olika arbetslagen samt elever från varje årskurs. Samordnare är kurator. Kamratstödjarna utbildas varje läsår och har regelbundna träffar under läsåret.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida

Skolsköterska och skolläkare

På Varlaskolan arbetar skolsköterskerska Jenny Murdvee.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan