Organisation

Varlaskolan är indelad i två skolenheter; Norra och Södra. I Norra delen ingår fotbollsprofilen och i den Södra profiler för Bild och Musik.

Norra

Till Varlaskolans skolenhet Norra hör klasserna i Nidingen, Vinga. 

Södra

Till Varlaskolans skolenhet Södra hör klasserna i Pater Noster, Trubaduren. 

Pedagogisk enhet Centrum

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef.

Varlaskolan ingår i pedagogisk enhet Centrum. Ansvarig verksamhetschef för Centrum är Maria Eriksson

På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola