Studie- och yrkesvägledning

Min arbetsuppgift som studie- och yrkesvägledare är att vägleda elever inför
framtida utbildnings- och yrkesval. Jag finns på skolan regelbundet.

Elever och föräldrar kan också träffa studie- och yrkesvägledare på Drop-in, måndagar kl 16-18, på Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka.  

Karriärvägledning är en process som pågår under lång tid.

För att göra ett väl genomtänkt val behövs kännedom om sig själv och kunskap om vilka alternativ som finns. Ett av verktygen i denna process är den personliga vägledningen där samtalet är i fokus.

Välkommen att kontakta mig! Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss

 

Jeannette Strand och Kajsa Christiansson, studie- och yrkesvägledare