Erik Hjälmlövs stiftelse

Erik Hjälmlövs stiftelse ska varje år dela ut pengar till personer med fysisk funktionsnedsättning.

Ändamål

En fjärdedel av de utdelningsbara medlen skall användas till inköp av blommor till lokaler där äldre och/eller handikappade vistas i kommunal omsorg. Resterande medel skall utdelas till behövande bosatta i Kungsbacka kommun med fysiskt handikapp - företrädesvis rörelsehandikapp - att användas till rekreationsresor i Sverige eller utomlands. Vid val av mottagare utses i första hand mottagare som skall använda medlen för vistelse på vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller dess motsvarighet.

Ansök senast 31 mars

Blankett för ansökan finns ovan. Du kan också beställa den från kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset, 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se.

Ansök senast 31 mars. Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-8306

Kontakta gärna