Stipendium för internationellt utbyte

Stipendiet ska stimulera till internationellt utbyte mellan ungdomar i föreningar. Stipendiet var 2013 på 4 500 kronor.

Villkor

Stipendiaten ska vara aktiv medlem och på ett positivt sätt representera en förening i Kungsbacka, som är registrerad som bidragsberättigad förening hos Fritid & Folkhälsa.

Idrottsföreningars stipendiater ska delta i läger arrangerade av Hallands Idrottsförbund. Föreningar som inte är idrottsföreningar ska lämna in en verifikation till Fritid & Folkhälsa om hur stipendiet har använts. 

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas. Hallands Idrottsförbund tar fram förslag på tre till fyra idrottsföreningar.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutar i mars varje år sedan vilka föreningar som får lov att utse en stipendiat.

Stipendiet betalas ut till föreningen

För idrottsföreningar betalar Fritid & Folkhälsa in pengar direkt till Hallands Idrottsförbund. För föreningar som inte är idrottsföreningar betalas stipendiet ut när föreningen utsett sin stipendiat.