Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond

Fondens medel ska användas till att öka trivseln för i första hand behövande barnfamiljer och äldre personer genom exempelvis gåvor, dekoration till lokaler eller mat och dryck.

Ändamål

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden skall användas till förmån för behövande inom Kungsbacka kommun, företrädesvis för- behövande barnfamiljer- behövande äldre personer- att skapa trivsel och trevnad genom gåvor, förplägnad eller utsmyckning vid ålderdomshem eller motsvarande.

Ansök senast 31 mars

Utdelning av medel från stiftelsen Socialfonden delas mellan två nämnder, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg.

Vård & Omsorg beslutar om utdelning ojämna år och Individ & Familjeomsorg beslutar om utdelning jämna år.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2061.

Skatteverket - beställa familjebevis

Kontakta gärna