Stiftelsen kapten Menns fond för tekniskt studerande

Stiftelsen kapten Menns fond delar varje år ut bidrag till en behövande ungdom i Kungsbacka, som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.

Ändamål

Den årliga räntan skall uteslutande användas till understöd åt någon av fattiga föräldrar inom detta samhälle [Kungsbacka] född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för mekaniska yrken genomgått härvarande skola önskar att vid fullständig teknisk läroanstalt förvärfva ökade kunskaper. Detta understöd får, med förutsättning af oförändradt godt uppförande, åtnjutas under tre, högst fyra år af samma person.

Ansök senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun senast den 31 mars.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg utser innan 30 juni vem som får pengar ur stiftelsen.

Du kan skriva ut blanketten för ansökan eller hämta den i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Du kan också beställa ansökningsblankett från Individ & Familjeomsorg, telefon 0300-83 45 19.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 802480-1592.

Välkommen med din ansökan!