Tage Larssons stiftelse för behövande i Kungsbacka kommun

Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

Ändamål

Årligen utdela medel i gåva till behövande med psykiskt, fysiskt eller socialt handikapp, som lever under knappa omständigheter i avsikt att höja vederbörandes livskvalité.

Ansök senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun senast den 31 mars.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg utser innan 30 juni vem som får pengar ur stiftelsen.

Du kan skriva ut blanketten för ansökan eller hämta den i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Vid frågor kontakta Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 849400-8090.

Skatteverket - beställa familjebevis

Kontakta gärna