Barn- och ungdomsföreningar

För att få stöd ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

Bidrag som finns att söka 

Arrangemangsbidrag

Kartbidrag

Lokal- och driftsbidrag

Lokalt aktivitetsstöd

Lovbidrag

Medlemsbidrag

Simskolebidrag

Startbidrag

Utbildningsbidrag

Extra bidrag

Lämna in fullständiga uppgifter

Ansökningar som inte är fullständiga, måste efter begäran från Fritid & Folkhälsa kompletteras inom en månad för att kunna behandlas. Om vi inte får in någon komplettering, kan vi inte betala ut något bidrag.

Lämnas inte föreningsuppgifter in efter påminnelse, avregistreras föreningen som bidragsberättigad.

Om felaktiga uppgifter lämnas in

Ansökningar med direkt felaktiga uppgifter kan innebära att bidraget inte betalas ut. De personer som skriver under ansökan är skyldiga att se till att alla uppgifter är korrekt redovisade.

Fritid & Folkhälsa kontrollerar regelbundet föreningarnas ansökningar. En förening som lämnar felaktiga uppgifter riskerar att helt avstängas från rätten att få bidrag.

Utbetalningar via plus- eller bankgiro

Vi betalar ut bidrag via föreningens plus- eller bankgiro senast två månader efter att ansökningstiden har gått ut, om det inte finns hinder på grund av granskning eller att ofullständiga handlingar lämnats in.

Kontakta gärna