Medlemsbidrag

Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet.

Villkor

Bidraget beräknas på ett aktivt medlemskap. Det innebär att varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år. Bidraget betalas ut för antal aktiva medlemmar i åldrarna 7-20 år. Deltagare i tillfälliga verksamheter som lov- och simskoleverksamhet får inte räknas som aktiva medlemmar.

Bidrag

Medlemsbidraget är 100 kronor per aktiv medlem och år. Ett högre bidrag kan betalas ut om föreningen har en alkohol- och drogpolicy, eller om man väljer att idrotts- och hälsocertifiera sin förening.

Alkohol- och drogpolicy

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i extra medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Förändrade villkor för extra bidrag

Tidigare har föreningar som utöver sin drogpolicy även redovisat ett aktivt alkohol- och drogförebyggande arbete fått ytterligare 10 kronor i medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Detta beslutade nämnden för Kultur & Fritid att ta bort från och med 2012. Motivet till förändringen är bland annat att villkoren blir tydligare för föreningarna samt att föreningarna har möjlighet att fördjupa sitt alkohol- och drogförebyggande arbete genom att idrotts- och hälsocertifiera föreningen.

Idrotts- och hälsocertifiering

Genom att välja att idrotts- och hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i hälsocertifieringen.

De 10 kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av idrotts- och hälsocertifieringen.