Foto: Hanna Ståhl Foto: Camilla Sjögren

Bidrag till badföreningar

I oktober 2015 beslutade nämnden för Kultur & Fritid om ett nytt bidrag för badföreningar i Kungsbacka kommun. Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla.

Det finns ett stort antal badplatser i kommunen. Vissa badplatser är till för alla kommuninvånare och fyller också en funktion för besöksnäringen. Andra badplatser fyller funktion som lokal badplats utan möjlighet att ta emot besökare på grund av vägförbindelse, tillgång till parkeringsplats med mera.

Bidrag till badföreningar - en ny bidragsform

Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla. Badplatsen ska också finns med på förteckningen över badplatser i Kungsbacka som finns på kommunens hemsida.

Bidrag utgår inte till mindre badplatser som är privata eller som endast är till för närboende.

Bidraget till badföreningar har tre prioriteringsområden

  1. Stormskador, högst 30 000 kronor. Vid extraordinära skador kan eventuellt ytterligare bidrag betalas ut om budgeten tillåter.
  2. Nödvändig upprustning av badplats.
  3. Utveckling av badplats.

Ansökan om bidrag till upprustning och utveckling av badplats behandlas om pengar finns kvar efter det att ansökningar om stormskador har behandlats.

Kontakta gärna