Bidrag till föreningar för inkluderande verksamhet

Nämnden för Fritid & Folkhälsa och nämnden för Kultur & Turism har avsatt pengar för inkluderande verksamhet. Bidraget ska ge stöd till föreningar och organisationer som vill genomföra aktiviteter eller projekt för att inkludera de som är behov av att kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Föreningen/organisationen ska ha sitt säte i Kungsbacka.

Syfte med bidraget

Syftet med bidraget är att stimulera föreningar och andra ideella organisationer att arbeta med inkluderande insatser.

Redovisning efter avslutad aktivitet/projekt

En förening eller organisation som tagit emot bidrag ska efter avslutad aktivitet lämna in en enkel skriftlig rapport. 

Redovisning av bidrag för inkluderande verksamhet

En förening/organisation som fått bidrag, men inte genomfört planerad verksamhet och lämnat skriftlig rapport, blir återbetalningsskyldig av bidraget.

Bidrag av Hallands idrottsförbund

Idrottsföreningar kan även söka Stimulansbidrag för mångfald och integration
hos Hallands idrottsförbund.

Kontakta Hallands idrottsförbund
Patrik Svärd
patrik@hallandsidrotten.se

Kontakta gärna