Ansökan om bidrag för inkluderande verksamhet

Föreningen/organisationen kan få upp till 20 000 kronor per aktivitet. En och samma förening/organisation kan söka pengar till flera olika aktiviteter/projekt. 

Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som aktiviteten/projektet medför. Avser föreningen/organisationen att genomföra ett mer omfattande projekt kontakta förvaltningen för Kultur & Fritid.

Bidraget måste sökas innan projektet startar och går inte att söka i efterhand.

Ansökan ska vara godkänd av föreningens/organisations styrelse.

Vi tar emot ansökningar löpande.

Dataskyddsförordningen

Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Fyll i ansökan

* Obligatoriska uppgifter
Ansökan är godkänd av föreningens/organisationens styrelse *