Redovisning av bidrag för inkluderande verksamhet

Om ni har fått bidrag för flera aktiviteter eller projekt, måste ni lämna in en redovisning per aktivitet/projekt.

Aktiviteterna/projektet ska genomföras senast den 31 december 2016 och återrapporteras under januari månad 2017.

Nedanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig är Nämnden för Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun, PUL. En inskickad redovisning är en allmän handling.

Fyll i rapporten

* Obligatoriska uppgifter
Deltagare - antal personer av varje kön och ålder *
Redovisningen är lämnad av:

Kontakta gärna