Kulturbidrag

Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för offentliga kulturarrangemang!

Årsbidrag

Ideella kulturföreningar i Kungsbacka kan ansöka om årsbidrag. Senast 15 september ska du lämna in ansökan om bidrag för nästa år. Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens offentliga kulturarrangemang, som till exempel kostnader för teknik och lokaler, marknadsföring och arvoden till föreläsare och artister.

Villkor för att få bidrag

 • Föreningar som bedriver ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun.
 • Föreningar som är demokratiska och öppna för alla.
 • Föreningar som har stadgar, styrelse och årsmöte.
 • Föreningar som huvudsakligen består av personer som bor i Kungsbacka.
 • Föreningar vars medlemmar betalar en fastställd medlemsavgift.
 • Föreningar som följer god ekonomisk redovisningssed.
 • Föreningar vars arrangemang är offentliga och drogfria.

Detta kan du inte få bidrag för

Kommunen ger inte bidrag till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Enskilda kulturprojekt

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för offentliga kulturarrangemang. Du kan ansöka när som helst under året. Du ska ansöka senast tre veckor före arrangemangets start.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturarrangemangets genomförande som till exempel kostnader för teknik och lokaler, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor för att få bidrag

 • Avser ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt.
 • Projektet sker i Kungsbacka kommun.
 • Projektet drivs huvudsakligen av boende i Kungsbacka.
 • Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande.
 • Projektet framförs offentligt.
 • Projektet och inramningen är drogfri.
 • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning.
 • Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund.
 • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Detta kan du inte få bidrag för

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning och arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

Ungas kulturprojekt

Sök bidrag för ungas kulturprojekt

Ungas kulturprojekt är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år.

Mer om ungas kulturprojekt

Utvärdera kulturprojekt 

Inom en månad efter projektet ska du lämna in en utvärdering av det. Det behöver du göra för att vi ska veta hur du har använt kulturbidraget.

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se