Motionsgrupper

För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad motionsgrupp.

Syfte

Syftet är att ge föreningar en ekonomisk grund att bedriva verksamhet för vuxna.

Allmänna krav

  • Utse en kontaktperson som även är administratör.
  • Motionsgruppen behöver ha ett organisationsnummer.
  • Motionsgruppen behöver ett plusgiro/bankgiro i gruppens namn.

Villkor

  • En motionsgrupp kan få stimulansbidrag om den består av deltagare som fyller 21 år under året eller är äldre.
  • Föreningen ska ha kontinuitet vilket innebär att gruppen vill anordna aktiviteter under en tid av minst 6 månader.
  • Bidraget ska stimulera fysisk aktivitet i någon form
  • Aktiviteten ska pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer

Bidrag

  • Bidraget betalas ut i december årligen.
  • Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet deltagare och Kultur & Fritids årliga budget. Bidraget kan därför variera från år till år.
  • Redovisa genom Aktivitetskort på nätet.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka