Foto: Hanna Ståhl Foto: Camilla Sjögren

Bidrag till badföreningar

Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla.

Det finns ett stort antal badplatser i kommunen. Vissa badplatser är till för alla kommuninvånare och fyller också en funktion för besöksnäringen. Andra badplatser fungerar mer som en lokal badplats utan möjlighet att ta emot besökare på grund av till exempel vägförbindelse eller tillgång till parkeringsplats.

Bidrag till badföreningar

Bidraget kan sökas av badföreningar som sköter en badplats som är av stort intresse för invånarna i kommunen och som är tillgänglig för alla. Badplatsen ska också finns med på förteckningen över badplatser i Kungsbacka.

Vi ger inte bidrag till mindre badplatser som är privata eller som endast är till för närboende.

Bidraget till badföreningar har tre prioriteringsområden

  1. Stormskador, högst 30 000 kronor. Vid extraordinära skador kan vi eventuellt bevilja ytterligare bidrag om budgeten tillåter.
  2. Nödvändig upprustning av badplats.
  3. Utveckling av badplats.

Vi beviljar ansökar om bidrag för upprustning och utveckling av badplats om det finns pengar kvar ansökningar om bidrag för stormskador. 

Kontakta gärna