Folkhälsoföreningar

För att en förening ska få föreningsstöd ska föreningen ha minst 10 medlemmar och vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid. Bidraget ska sporra till fysisk aktivitet i någon form.

Folkhälsoföreningar får inte utöva verksamhet för målgruppen 7-20 år, då klassificerar vi föreningen som en Barn- och ungdomsförening. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Kungsbacka kommun.

Föreningens aktiviteter ska vara ledarledda, pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer utöver ledaren. Föreningen ska redovisa sina sammankomster genom Aktivitetskort på nätet.

Vi betalar inte ut bidrag till aktiviteter som föreningen genomför i studiecirkelform eller när annat bidrag bekostar verksamheten.

Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

Kontakta gärna