Studieförbundsbidrag

Studiecirklar, kulturprogram och annan gruppverksamhet kan få kommunalt bidrag.

En verksamhet som är bidragsberättigad, enligt Folkbildningsrådets fastställda normer och som genomförs i kommunen, får kommunalt bidrag. Det är nämnden för Kultur & Fritid som avgör bidragets totala storlek.

För att få bidrag måste studieförbundet lämna in en ansökan senast 31 maj med:

  • verksamhets- och utvärderingsplan,
  • verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda verksamheten i kommunen
  • undertecknat kommunsammandrag med studietimmar

Ansökan om bidrag skickas till kulturochfritid@kungsbacka.se

Vid beräkning av bidraget används studietimme. Ett kulturprogram värderas till 7,3 studietimme. I annan gruppverksamhet värderas en studietimme till 50 procent av en studietimme i studiecirkel.

Regler för studieförbundsbidrag

Kontakta gärna

Erik Norinder
Utvecklingsledare Kultur & Fritid
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se