Särskilt bidrag till föreningar och grupper

Särskilt bidrag är till för att stimulera särskilt goda utvecklingsinsatser som en förening eller en grupp vill göra.

Utvecklingen ska leda till att föreningen eller gruppen tar stora utvecklingskliv. Det kan till exempel handla om att jobba så föreningen eller verksamheten blir mer attraktiv, välkomnande och stark för framtiden.

Bidraget ska vidareutveckla verksamheten, gärna leda till samverkan med andra aktörer och göra föreningen eller verksamheten till en ännu starkare samhällsaktör.

Bidraget ska inte gå till anläggningar eller sådant som kan betraktas som ordinarie föreningsverksamhet.

Kontakta gärna