Sedlar i en glasburk

Stipendier för privatpersoner

Kungsbacka kommun förvaltar 16 stiftelser. En del av dem kan privatpersoner söka medel från. Andra har en kommitté som kan ta in förslag och nomineringar på mottagare som uppnår de kriterier som anges i stadgarna.

Stiftelserna har sitt eget kapital som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Respektive stiftelse har sitt eget organisationsnummer.

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Stiftelsens ändamål säger vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra kriterier som krävs.

Utdelning sker i enlighet med varje stiftelses ändamål. Hur mycket pengar som delas ut beror på avkastningen på stiftelsens kapital respektive år.

Med begreppet ”behövande” i en stiftelses ändamål, menas ekonomiskt behövande. För att kunna få bidrag från en sådan stiftelse måste den sökande därför visa att hen är ekonomiskt behövande. Om den sökande är sjuk, gammal eller funktionshindrad, behöver detta i sig inte betyda att hen också är ekonomiskt behövande.

Ibland kan det tyckas att formuleringen i ändamålen är skrivna på ett ålderdomligt sätt. Detta har att göra med att många stiftelser är upprättade för många år sen, då språket vara annorlunda. Det är viktigt att vi följer stiftarens vilja och ändamålen får inte ändras.

Här nedan finns en sammanställning av samtliga stiftelser som Kungsbacka kommun förvaltar. Det står vilka som är sökbara för allmänheten. Läs mer om stiftelserna genom att klicka på länkarna.

Tage Larssons stiftelse för behövande i Kungsbacka kommun (ansök senast 31 mars)

Stiftelsen kapten Menns fond för tekniskt studerande  (ansök senast 31 mars)

Stiftelsen Ann-Sophie och F. C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond (ansök senast 1 februari eller 15 september)

Erik Hjälmlövs stiftelse (ansök senast 31 mars)

Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond (ansök senast 31 mars)

Stiftelsen Rektor Kurt Cristianssons fond (ej sökbar för allmänheten)

Stiftelsen Oscar B Johanssons Donation (ansök senast 31 oktober)

Stiftelsen Ernst och Karin Anderssons Donationsfond (ansök senast 31 oktober)

Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons Donation (ansök 1 februari eller 31 oktober)

Stiftelsen Olga och Elof Lindälvs Stipendiefond (ej sökbar för allmänheten)

Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond (ej sökbar för allmänheten)

Stiftelsen Ada Anderssons fond (ansök senast 31 oktober)

Stiftelsen Bibbi Malmgrens barnboksfond (ansök senast 15 maj)

Stiftelsen Apotekare T.E Berghs donation

Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélène Hasselgrens minnesfond (ej sökbar för allmänheten)

Stiftelsen Kungsbacka kommuns skolfond (ej sökbar för allmänheten)

Externa länkar

Skatteverket - beställa familjebevis

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Kontakta gärna