Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond

Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Ändamål

Fondens ändamål är att främja utbildning av ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungsbacka församling, som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Ansök 1 februari eller 15 september

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. Du behöver därför i din ansökan motivera med ord och dokument, varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Stipendiaterna för våren 2021 är utsedda och har meddelats. 

Ansökan

Ansökningsdatum är 1 februari och 15 september. Stipendiet söker du via blanketten ovan. 

När styrelsen har fattat sitt beslut får stipendiaterna ett brev med information om tilldelningen.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-4776.

Kontakta gärna 

Clara Engstrand
0300-83 43 37
clara.engstrand@kungsbacka.se