Stipendium för internationellt utbyte

Stipendiet ska stimulera till internationellt utbyte mellan ungdomar i föreningar.

Villkor

Stipendiaten ska vara aktiv medlem och på ett positivt sätt representera en förening i Kungsbacka, som är registrerad som bidragsberättigad förening hos Kultur & Fritid.

Idrottsföreningars stipendiater ska delta i läger som arrangeras av Hallands Idrottsförbund. Efter att stipendiet utnyttjats, ska föreningar som inte är idrottsföreningar skicka in en rapport om hur stipendiet har använts till Kultur & Fritid.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas. Hallands Idrottsförbund tar fram förslag på tre till fyra idrottsföreningar.

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar i mars varje år vilka föreningar som får lov att utse en stipendiat.

Stipendiet betalas ut till föreningen

För idrottsföreningar betalar Kultur & Fritid in pengar direkt till Hallands Idrottsförbund. För föreningar som inte är idrottsföreningar betalas stipendiet ut när föreningen utsett sin stipendiat.