Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond ska gå till vård av och stöd för cancersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som är i behov av stöd men som inte kunnat få stöd från allmänna medel.

Ändamål

Räntan skall användas till vård av och understöd till cancersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som äro i behov därav men icke kunna påräkna att få utgifterna bestridna eller utfå hjälp av allmänna medel.

Ansök senast 31 oktober

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1618.

Kontakta gärna