Stiftelsen Kungsbacka kommuns skolfond

Stiftelsen Kungsbacka kommuns skolfond ska gå till elev eller elevgrupper som visat på god kamratanda, elev eller elevgrupper som på annat sätt stimulerat aktiviteter i elevvårdande syfte. Stiftelsen ska ge stöd vid studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller gemensamt ändamål och/eller material till elevaktiviteter.

Ändamål

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev eller elevgrupper som visat god kamratanda eller berömvärd flit, - belöning till elev eller elevgrupper som arbetat för eller på annat sätt stimulerat aktiviteter i elevvårdande syfte såväl inom som utom skoldagen, - belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, - stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, - hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, - hjälp åt elev eller elevgrupper vid studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, - förvärv av materiel för elevaktiviteter.

Går ej att sökas av allmänheten

Stiftelsen går inte att söka för allmänheten. Lärare inom skolan i Kungsbacka kommun nominerar/ansöker om medel enligt de kriterier som står i ändamålet.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2079.