Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond

Fondens medel ska användas till att öka trivseln för i första hand behövande barnfamiljer och äldre personer genom exempelvis gåvor, dekoration till lokaler eller mat och dryck.

Ändamål

Pengarna i fonden ska användas till förmån för behövande inom Kungsbacka kommun, framförallt barnfamiljer och äldre personer. Pengarna ska användas för att öka trivseln och det kan handla om exempelvis gåvor, mat och dryck eller utsmyckning på exempelvis vård- och omsorgsboende eller liknande.

Ojämna år sker utdelningen till förmån för behövande äldre inom Kungsbacka kommun. Jämna år sker utdelningen till behövande barnfamiljer. 

Ansök senast 31 mars

Utdelning av pengar från stiftelsen Socialfonden delas mellan två nämnder, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg. Vård & Omsorg beslutar om utdelning ojämna år och Individ & Familjeomsorg beslutar om utdelning jämna år.

För att kunna få pengar ur stiftelsen ska du bifoga följande till din ansökan:
• Kopia på senaste inkomstdeklarationen.
• Familjebevis. Det är ett familjebevis visar din familjebild och vilka som är folkbokförda på din adress. 

Skatteverket - beställa familjebevis

Fonden är registrerad hos länsstyrelsen under nummer 802480-2061.

Kontakta gärna

Kontakta gärna