Stiftelsen apotekare T.E. Berghs donation

Stiftelsen Apotekaren T.E. Berghs donation ska årligen delas lika mellan fyra personer som är bosatta i Kungsbacka och som anses vara i behov av ekonomiskt stöd men inte fått hjälp av fattigunderstöd.

Ändamål

Räntan å kapitalet skall årligen å apotekaren Berghs dödsdag den 11 mars utdelas med lika stort belopp till en var av fyra inom Kungsbacka bosatta personer, vilka, utan att åtnjuta fattigunderstöd, likväl äro i så små omständigheter, att erhållandet av en mindre penningsumma skulle för dem innebära en lättnad och en hjälp.

Kontakta gärna

Catarina Granath, Svenska kyrkan Kungsbacka, 0300-56 98 00

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1758.