Stiftelsen kapten Menns fond för tekniskt studerande

Stiftelsen kapten Menns fond delar varje år ut bidrag till en behövande ungdom i Kungsbacka, som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.

Ändamål

Den årliga räntan skall uteslutande användas till understöd åt någon av fattiga föräldrar inom detta samhälle [Kungsbacka] född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för mekaniska yrken genomgått härvarande skola önskar att vid fullständig teknisk läroanstalt förvärfva ökade kunskaper. Detta understöd får, med förutsättning af oförändradt godt uppförande, åtnjutas under tre, högst fyra år af samma person.

Ansök senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun senast den 31 mars.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser innan 30 juni vem som får pengar ur stiftelsen.

Du kan skriva ut blanketten för ansökan eller hämta den i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Vid frågor kontakta Kungsbacka direkt 0300-83 40 00.

För att du ska kunna få medel ur fonden behöver du bifoga följande till ansökan:

  • kopia på din egen och dina föräldrars senaste inkomstdeklaration
  • skriftligt vitsord och rekommendationer från din skola/utbildningsenhet
  • styrkande av födelseort och folkbokföring, t.ex. personbevis (beställs av Skatteverket)
  • familjebevis (beställs av Skatteverket).

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 802480-1592.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Emma Nordstrand
Gymnasium & Arbetsmarknad
emma.nordstrand@kungsbacka.se