Ord och uttryck

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.

Allmännyttig organisation   

Innebär att föreningen/organisationen både i sitt ändamål och i sin verksamhet är allmännyttig och det är definierat enligt skatteverket att omfatta följande områden:
Idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning, annan likvärdig verksamhet.

Anslag eller medel   

pengar som delas ut från stiftelse

Avkastning   

utdelning, ränta på stiftelsens kapital

Behövande   

Person i behov av ekonomisk hjälp

Donation   

pengar eller tillgångar som en stiftelse får ta emot som gåva

Ekonomiskt behövande   

Du har en årsinkomst på max fyra prisbasbelopp (179 200 kr 2017). För varje ytterligare medlem i hushållet med inkomster höjs beloppet med ett prisbasbelopp (44 800 kr 2017). Eventuell förmögenhet får inte vara högre än ett prisbasbelopp (44 800 kr 2017) per person i hushållet. Med förmögenhet avses tillgångar som fastighet, bostadsrätt, bil, båt med mera och detta ska minskas med eventuella skulder.

Fond   

Stiftelser kallades innan 1996 för fonder och ibland finns namnet fond kvar i stiftelsernas namn

Gåva   

en gåva är pengar som förbrukas inom en begränsad tid till ett speciellt ändamål

Pauvres honteux   

uttalas: påvre hontö och är ett franskt ord som beskriver tidigare välbeställda som hamnat på obestånd

Premie   

delas ut till elever som uppskattning för prestation och kan inte sökas

Stipendium   

Medel som går att söka för att kunna studera, forska eller liknande

Kontakta gärna